Talousarvioon liittyviä mietteitä

Tänään linjattiin, että henkilöstöjohtaja Auli lähtee todella haastamaan sairaus- ym. poissaolojen vahentämiseksi. Sairauspviä on n. 27000 kpl vuodessa ja päivinä n. 17 pv/työntekijä, kun monessa kunnassa 13-14 pvn välillä. Mikäli sairaspoissaolot saadaan tiputettua 15 pvään, niin menot putoavat n. 400t€. Tämä ei tapahdu sormia napsauttamalla organisaatiossa, jossa keski-ikä on 4-6 vuotta enemmän kuin monessa verrokkikunnassa. Tarvitaan hyvää johtamista, koulutusta ja parempaa oman työn hallintaa muuttuvissa työympäristöissä, mahdollisuus vaikuttaa omaan työntekoon ja tieto siitä, että omille ajatuksille saa tilaa työyhteisössä, kun ne esitetään rakentavassa hengessä sovittujen arvojen mukaisesti.

Maa- ja kiinteistöomaisuutta on, mutta realisointitoimenpiteet eivät ole olleet kaikkiin kohteisiin riittäviä- panostusta täytyy lisätä enkä nyt tarkoita vain rahaa.

Väkiluku vaikuttaa ostovoimaan, verotuloihin, valtionosuuksiin jne. Elinvoimaista, vetovoimaista Jämsää ei rakenneta pelkästään resurssien vähentämisellä vuodesta toiseen. Onko Jämsä viihtyisä- kysyy nuoremman polven edustaja?! Ei toteudu pelkästään keskushallinnon toimenpiteillä, mutta tarvitaan toimialojen lisäksi koko kaupunki ja kaupunkilaiset, kaupungin sidosryhmät liikkeelle. Voitko saada talousarvion avulla tämän liikkeen parempaan alkuun?

Työllisyyden hoidossa paremmat menestystarinat taitavat saada alkunsa, kun kunta on ottanut enemmän ”ohjaksia” työllisyyden edistämisessä. Joka työpaikka on tärkeä- vrt. Jämsekin ”kautta” syntyneet monet työpaikat. Työpaikkoja syntyy jatkuvasti tai olisi syntymässä eri puolilla kuntaa, mutta emme osaa sitä tiedostaa ja tunnistaa. Keskusteluyhteistyömme asuinyhteisöön päin on liian vähäinen- saatamme menettää paljon mahdollisuuksia, kun emme tiedä–

Lean-ajattelu myös päätöksenteossa johtaa myös hallinnon työmäärän vähentymiseen- voimme keskittyä enemmän tavoitteiden nopeampaan toteuttamiseen.

Virtuaalirahaa voidaan kunnassa pyörittää, ja saadaan paremmat taseet, mutta siihen emme Jämsässä lähde- olemme kohtuullisessa tuloskunnossa. Jo tieto siitä, että virkamiesjohto ei esitä YT:eitä tarkoittaa sitä, että kaikilla on vastuu etsiä ratkaisuja talouden ongelmiin ja vastuu toimia vastuullisesti..

Matkailu ja siinä liikkuva raha on Jämsälle wanha mutta uusi mahdollisuus. Ole siis mm. reitistöjä tukemassa, kun niitä puuhataan!

Nopeimmin työllistävät paikalliset pk-yritykset- Jämsään tarvitaan lisää. Hankintatyötä opastetaan koulutuksilla kaupunkiorganisaatiossa. Olkaa asianomaiset virkamiehet paikalla! Paikallisuus ei voi kuitenkaan olla yksipuoleista yhteistyötä. Yrittäjä, ole hereillä ja ole aktiivinen.

Jämsän Terveys hankkii nyt paljon palveluja- tärkeää keneltä ja miten. Tässä näkemyksemme on selvä- Jämsästä niin paljon kuin mahdollista.

Tasapainotammeko nyt 16.11. khn kokousta varten vai suunnitelmavuosia 2016-18 varten- vastaus: Olosuhteet huomioiden kannattaa nyt olla järkevä. Huomio elinvoiman kasvattamiseen eli tasapainotetaan mieluimmin enemmän tuloilla (kuin pelkästään leikkauksilla). Seuraavina vuosina yhteisöveron oikea arviointi on ratkaiseva, koska muut verotulot pysyvät melko stabiileina. Päätöksenteko tapahtuu huolellisesti mietittyjen ennusteiden pohjalta. Mielestäni tärkeintä Jämsän kaupungissa on tällä hetkellä luottamuksen säilyminen!!

Kaupungin johtoryhmän yhteisesti sopimat omat työskentelyarvot ovat luottamus, nopea reagointikyky yhdistettynä laatuun.

Visiosta käytäntöön

Jämsän kaupungin valtuusto työstää kaupungin uutta strategiaa lokakuussa. Vaikka arvoista tällä hetkellä puhutaan kovasti ja kärkevästikin esimerkiksi pakolaistenkeskustelujen yhteydessä, olen vakuuttunut, että kyllä suomalaisilla riittää hyvää sydäntä ja auttamisen halua. Tarkoitan tällä sitä, että arvot ja hyvä tahto eivät ole Suomesta kadonneet vaan sovitut menettelytavat ja EU-maiden välinen sekä kansainvälinen yhteistyö on kriisissä.

Ihmiset täällä Jämsässäkin mielestäni aivan oikeutetusti pohtivat miltä tulevaisuus näyttää kymmenen vuoden päästä, jos tilannetta ei saada haltuun kansainvälisissä kriiseissä; ilmasto, talous, kansainvaellukset, sodat. Valtuuston päättämän vision pitäisi olla ohjaava, ja visio pitäisi olla myös ajan ja muutoksien suhteen joustava ja jopa muutettavissa oleva. Tarvitsemme lakisääteisen talossuunnitelman seuraavan kolmen vuoden ajaksi, tarvitsemme elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseksi pitkäjänteisen tiekartan seuraavalle keskipitkälle aikavälille, aina vuoteen 2025 asti. Jo nyt tiedämme, että vuoden 2019 jälkeen nykyisen maan hallituksen päättämät sote-ratkaisut saattavat mullistaa kunta-valtiosuhteen ja siihen liittyvät rahoitusvastuut ja -kanavat.

Muutokset ovat väistämätön tosiasia, ja kääntämällä ne jo nyt ajattelussamme mahdollisuuksiksi olemme askeleen edellä. Minun oma visioni Jämsästä tuli kirjoitettua jo viime vuoden kaupungin tilinpäätökseen. Jämsä on kahdenkymmenen parhaan suomalaisen kunnan joukossa! Puhuttiinpa sitten elinvoimasta, hyvinvoinnista, demokratiasta tai vaikkapa resurssiviisaudesta. Jos tämä konkretisoituu kaupunkilaisille hyvänä elämänä, sujuvana ja turvallisena arkena, niin eikös tässä olla pian kymmenen joukossa 😉

Nyt päivän kuntoilujen pariin.. palataan!

t. Iku